اقوام و گروه تهیه مسکن

سایت ما درصدد ارائه اطلاعات عمومی و قانونی می باشد .ما شما را به کارشناسان، ادارات، سازمان ها و دفاتر مشاوره دولتی معرفی می نماییم. ما در قبال اطلاعات ارائه شده مسئولیتی نداریم چرا که تمامی مطالب از منابع قانونی با ذکر منبع آمده است.

اگر تمایل به مذاکره درمورد مشکلات خود دارید لطفا به کارشناسانی مراجعه فرمائید که ما به شما معرفی می کنیم.

اطلاعات ذیل در حال حاضر در دست بررسی است


 اقوام و گروه تهیه مسکن

ذخایر

بر اساس قانون سرخپوستان، وسعت خاصی از زمین توسط دولت برای بهره وری و سود گروه کنار گذاشته شده است. که زمین های ذخیره نامیده می شوند.کنترل  زمین ها مجموعا دست گروه است اگرچه مالکیت آن در دست دولت می باشد.

 

زمین

با توجه به آمار دولت کانادا ،در حدود نیمی از سرزمین های اقوام اولیه  از بندهای این قانون بهره مند می گردند. طبق بند 20 قانون مشاوران گروه، مجاز هستند کنترل زمین ها را به افراد عضو گروه تخصیص دهند به شرطی که تائیدیه وزیر را گرفته باشند.  در چنین مواردی حقوق افراد در زمین با قانون زمین سرخپوستان بومی و شمال کانادا ثبت نام می گردد. پس از ثبت نام ، گواهینامه کنترل صادر گشته و به عضو گروه بعنوان سند حقوق زمین ارائه می شود.

به مابقی پنجاه درصد اقوام اولیه با استفاده از قانون سرخپوستان یا هر قانون مشابهی (مانند قانون مدیریت سرزمین های اقوام اولیه) زمین تخصیص داده نمی شود. در عوض آن ها از سیستم های خود استفاده می کنند که بعنوان سهمیه سفارشی شناخته شده است.

 

مسکن

یکی از ویژگی های منحصر به فرد در زمین و مالکیت مسکن ذخایر اینست که سند زمین مجزا از سند ساختمان است. در حالیکه سند زمین های ذخیره فقط در دست دولت است، مالکیت مسکن می تواند در اختیار گروه یا شخص باشد. حساب های مسکن متعلق به گروه ، در حدود دو سوم مسکن در ذخایر است. بعلاوه اجاره مسکن از اقوام اولیه یا یکی از اعضا آن  (شاید بعنوان یک موقعیت) مجاز است. حقوق و تعهدات موجر و مستاجر با توجه به مدت اجاره ذخایر به وضوح مدت اجاره ذخایر که توسط موجر استانی و منطقه ای و قانون مستاجر نیست.

در ذخایر کمبود مسکن مناسب وجود دارد. منابع مختلفی از برنامه های بودجه و مسکن هستند که به منظور پاسخگویی به نیاز ایجاد مسکن بیشتر طراحی شده اند. بر اساس قانون سرخپوستان،محدودیت های مالکیت زمین در ذخایر و محدودیت های تصرف زمین های سرخپوستان، مانع از توانایی مراجعه به قانونی مانند اجرای رهن می شود. در نتیجه این محدودیت ها اغلب مانع از پیشرفت برنامه های مسکن می گردند.

فصل 1: قانون املاک و مستغلات

 

1.1- قانون بومی

1.2- خرید مسکن

  • خرید و فروش مسکن
  • قانون ویژه منطقه و شهر
  • رهن
  • مالکیت مشترک

1.3- قوانین ساخت و ساز

  • مسائل مربوط به مشتری
  • مسائل مربوط به پیمانکار

1.4- وصیت نامه، املاک و وکالت نامه

  •  وکالت نامه املاک چیست؟
  •   چه زمانی وکالت نامه املاک اثر گذار بوده و آیا می توانید آن را فسخ کنید ؟
  •   اگر وکالت نامه املاک نداشته باشید چه باید کرد ؟